ESQUEMA ANDORSENSE
accessibilitat

ACCESSIBILITAT / Instal·lació de sistemes de sensors wireless a qualsevol indret del país.

ANDORSENSE CONTROL

CONTROL / Monitorització de paràmetres geotècnics en tal·lussos i infraestructures.

EFICÀCIA

EFICÀCIA / Instal·lació ràpida dels sensors amb immediata posada en servei.

PREVENCIÓ

PREVENCIÓ / Anticipació de resposta a una eventual situació de perill potencial per evitar riscos.

ECONOMIA

ECONOMIA / Reducció de costos de manteniment amb una inversió inicial raonable.